DINGEN & ZAKEN is gespecialiseerd in het leveren van interim management, projectmanagement en
tijdelijk ondersteunend personeel binnen facilitaire organisaties.

Op het brede facilitaire werkterrein bieden wij ondersteuning en specialistische kennis op tal van dingen en zaken.
Samen met uw collega’
s zetten wij die op een doeltreffende manier om in blijvende verbeteringen.

    Organisatie & Visie                                                                                                                         Adres & Contact    
 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de diensten die wij op de verschillende gebieden leveren.
  
Organisatie Administratie Huisvesting Veiligheid ICT Kostenreductie
ORGANISATIE ADMINISTRATIE HUISVESTING KWALITEIT &
VEILIGHEID
ICT INKOOP

                                                                            Nieuwsbrieven